SuppleMention.nl

Click here to edit subtitle

De Psyche

De psyche speelt een belangrijke rol bij bewustwording. Bewustwording bestaat uit een samenspel tussen waarnemen, voelen, denken en gewaarworden en dit wordt zichtbaar in gedrag. Bij psychische klachten denken we vaak aan “het vastlopen in het hoofd”, je gedachten niet op een rijtje krijgen en je gevoelens niet kunnen verwerken. Zowel bij gedachten als gevoelens spelen bepaalde hersengebieden een belangrijke rol. (Onder andere de prefrontale cortex, het limbisch systeem, de hersenstam en de neocortex.) Hormoonsystemen en neurotransmitters spelen hierbinnen een grote rol. Hierdoor speelt bij psychische klachten niet alleen de psyche, maar ook de interne biochemie een belangrijke rol.

Veel psychologen behandelen psychische klachten alleen op cognitief niveau. (denken, voelen, ontspannen etc.)  Supplemention kijkt in eerste instantie naar de biochemische en biologische oorzaak van een psychisch probleem. Verschillende hersendelen sturen verschillende gedragsvormen aan. Als dit biochemisch niet goed wordt doorgegeven zullen er psychische problemen ontstaan in de uiting hiervan. Hierdoor is het van evident belang om ook de biochemie op orde te brengen. Op die manier kunnen de hersenen weer communiceren zoals het bedoeld is. Gedrag, gedachten en emoties kunnen dan weer plaatsvinden zonder dat jij als persoon er last van hebt.

Emoties spelen een belangrijke rol bij handhaving van homeostase (het in evenwicht zijn van alle functies in het lichaam). Psychische klachten kunnen tevens biochemisch in stand worden gehouden. Het is vaak de interne biochemie die verstoord is, waardoor het de werkelijke verwerking van het psychische probleem, stressor, trauma in de weg staat. Zodra deze biochemie hersteld is, is doorgaans een groot deel van het probleem verholpen waarna een korte en gerichte psychologische interventie veel doeltreffender is.

Heel vaak weet je dat je het anders wil en dat het anders moet. Alleen de vraag is: hoe? Soms weet je wel hoe maar kun je je er niet toe zetten of verval je weer in oude gewoontes. Dit maakt je gefrustreerd, boos, teleurgesteld of vol zelfverwijt. Je kunt hier echter vaak niks aan doen. Van een dopamine tekort is bijvoorbeeld bekend dat het verslavingsgevoelig maakt. Als je dit biochemische proces niet eerst oplost, zal de kans op terugvallen in oude gewoontes erg groot zijn. Je wil wel, maar kan niet. Zolang dit te kort blijft zal succes vrij kansloos zijn.

Tevens speelt een ander proces mee waardoor psychische verandering vaak erg lang kan duren. Kennis hiervan zal de tijd van psychotherapie drastisch kunnen verkorten. Er worden in onze hersenen vaak dezelfde neuronale netwerken, een netwerk bestaande uit zenuwcellen, geactiveerd. Je kiest telkens voor dezelfde persoonlijke interne filters. Je geeft je eigen kleur aan de wereld. Deze filters worden onder meer gevormd door ervaringen vanuit het verleden, opvoeding, overtuigingen, emoties en drijfveren. De motivatie je gedrag te veranderen is het verkrijgen van beloning of het vermijden van pijn. Vermijden van pijn betekent op oerniveau: vluchten en als dat niet gaat vechten (fight or flight). Je maakt een keuze: ik  wil een beloning hebben of beweeg van de pijn af. Dit heet het ’Behavoiral Approach System’. De hersenen spelen een belangrijke rol in het beslissingsproces. Door voortdurende prikkels uit je omgeving is er geen sprake meer van een beloningssysteem noch is er sprake van fight/ flight mogelijkheden. Wat er dan gebeurt, is dat je je bij de situatie neerleggen en terecht komen in passiviteit. Onze enige mogelijkheid (overlevingskans) lijkt: je te onderwerpen aan de situatie. Dit heet het ‘Behavioral Inhibition System’. Dit gaat ten koste van je gezondheid, je interne biochemische processen wat uiteindelijk weer leidt tot psychosomatische ziekten, depressie en andere psychische en lichamelijke klachten.

Een derde oorzaak van psychische problematiek kan in de darmen liggen. Letterlijk: een geïrriteerde darm is een geïrriteerd persoon. Kennis van hoe deze darmproblematiek aan te pakken is dan ook een belangrijke factor om tot blijvende oplossingen te komen. Als alleen het cognitieve proces wordt aangepakt, zal het succes van psychotherapie langzaam gaan of falen. Supplemention brengt inzicht in deze systemen en helpt op die manier een oplossing te vinden vanuit de totale mens met alle processen die van invloed kunnen zijn.

Dus op verschillende manieren en met verschillende oorzaken kunnen er psychische klachten ontstaan. Deze kunnen pas daadwerkelijk herstellen indien je er eerst biochemisch toe in staat wordt gebracht. Van daaruit kun je verder met stressreductie, het uitbreiden van je copingstrategie, traumaverwerking, acceptatie of dat wat daadwerkelijk nog nodig is.