SuppleMention.nl

Click here to edit subtitle

Lifestyle-analyse

Naast het afnemen van een neurotransmitter profiel, is ook een lifestyle-analyse een belangrijk onderdeel voor het vormen van een diagnose/hypothese. Onze lifestyle is de afgelopen decennia flink veranderd. We leven in een maatschappij van overvloed, misleidende reclame, hoge werkdruk, weinig tijd voor jezelf, slechte voeding etc.. Alle systemen: het zenuwstelsel, het immuunsysteem, het hormonale systeem, de psyche en het spier- en gewrichtstelsel werken nauw samen. Door deze systemen te begrijpen en lichamelijke klachten te kunnen duiden binnen deze systemen, zijn alle negatieve en positieve invloeden hierop van belang. Binnen de analyse wordt gekeken naar: voeding, slaappatroon, werkdruk, werkhouding, leefomgeving, sportbelasting, lichaamsbeweging, spierkracht, trauma’s en conditie.
Om je fit en energiek te voelen, en om klachten te reduceren of te laten verdwijnen, moeten alle negatieve invloeden worden bekeken. Als je klachten blijvend wilt oplossen zal je de oorzaak ervan moeten achterhalen. Een klacht is immers het gevolg van langdurige overbelasting van 1 of meerdere systemen. We kunnen immers vaak compenseren. Functioneert een systeem onvoldoende, zal een ander systeem dit proberen te compenseren. Dit compenserende systeem zal ook langzaam worden overbelast, etc. etc.. Als compenseren niet meer lukt, zullen klachten ontstaan. De klacht kan op zichzelf in een systeem bestaan zonder dat het de oorzaak is. Vb.: Iemand heeft al tijden rugklachten. Is een paar keer door de manueel therapeut gemanipuleerd. Dit hielp even, maar niet blijvend. Deze persoon is vervolgens door de sportfysiotherapeut op een trainingsprogramma gezet. Dit zorgt wel voor meer kracht, maar de pijn houdt aan. Binnen de lifestyle analyse komt naar voren dat deze persoon al tijden diarree heeft. Met name bij veel werkdruk. Verder uitvragen blijkt dat dit “pas” 5 jaar zo is. Daarvoor kon hij de werkdruk prima aan. Echter werd hij wel langzaam wat moeier en had minder zin in zijn werk. Hij is toen meer suiker gaan eten en cola gaan drinken. De rugpijn begon 1 jaar geleden. Het zat er ’s morgens toen hij uit bed kwam. Bij weer verder doorvragen bleek dat er een voedsel vergiftiging was 5,5 jaar geleden tijdens een vakantie in Turkije. 
Dit was volgens ons de oorzaak. De voedsel vergiftiging heeft een schimmel infectie in z’n darmen veroorzaakt. Hierdoor werden voedingsstoffen minder goed opgenomen. Het immuunsysteem moest harder werken om de schimmelinfectie aan te pakken. Door de werkstress, die hij eerst wel aan kon, was het immuunsysteem ook al wat verzwakt. Hierdoor werd hij moeier. Om dit gevoel van weinig energie te compenseren is hij meer suiker/cola gaan gebruiken. Suiker is een goede voedingsbodem voor schimmels. De schimmel kolonie groeit, en het immuunsysteem wordt verder overbelast. De darmen zijn inmiddels flink geïrriteerd. Darmen liggen niet los in de buik. Ze zitten vast aan de 1e  en 2e lage ruggenwervel en aan een spier aan de binnenkant van het bekken. Door de darm irritatie wordt er harder aan die ophangpunten getrokken. Hierdoor gaat het bekken scheef staan. Zo ontstaat langzaam lage rugpijn. Dat manuele therapie hierbij niet hielp was niet gek. De oorzaak was niet opgelost. Supplemention zette een beleid in waarbij de schimmel werd aangepakt, het bekken en rug 2 x werd gemanipuleerd en middels 3 sessies psychologische coaching werd geleerd hoe om te gaan met stress en werkdruk. Deze persoon is inmiddels volledig fit en klachten vrij. “Ik kan me niet herinneren dat ik me de laatste 15 jaar zo fit heb gevoeld.”   
Binnen de lifestyle analyse worden klachtenpatroon en lifestyle naast elkaar gelegd en wordt gekeken of de klachten of het niet fit voelen een direct gevolg kunnen zijn van een lifestyle fout. Indien dit zo is, zal de relatie tussen klacht en lifestyle worden uitgelegd, en zal worden uitgelegd hoe je ZELF kunt zorgen voor een fitter en gezonder leven.
Lifestyle verandering is vaak lastig. Je moet uit je gewoonte komen. Vanzelf sprekende dingen blijken opeens niet goed voor je. Door de juiste uitleg zal je motivatie hoger zijn en de kans van slagen ook. Wij zullen je begeleiden naar een betere lifestyle en een gezonder, fitter en vitaler leven.