SuppleMention.nl

Click here to edit subtitle

Het Brein

Het brein omvat de hersenen met al zijn functies. Dus zowel biochemisch (o.a. neurotransmitters), elektrisch (o.a. de zenuwen) als bewust wording (gewaarwording) en psychologie (gedachten). Al deze 4 functies werken samen. Dus als er 1 minder goed functioneert, beïnvloedt die de andere 3 negatief, waardoor deze ook minder gaan functioneren. Hoe je je voelt, bepaalt je manier van denken, maar hoe je denkt bepaald ook hoe je je voelt. Ook de biochemie bepaalt hoe je je voelt; een serotonine tekort maakt bijv. somber en/of depressief. Alle signalen vanuit de hersenen worden via elektrische impulsen via de zenuwbanen gestuurd om hun boodschap of opdracht elders uit te laten voeren. Kortom, alles beïnvloedt elkaar. Het brein zet de organen aan tot hun werking. (Spieren aan tot actie, hormoonsystemen aan tot productie etc. etc..) Een gezond brein heeft een gezond lichaam tot gevolg.
Het brein staat aan de top van de besturing van je lichaam. Het is de groot verbruiker van glucose (je brandstof/energie). Pas als de hersenen voorzien zijn van voldoende energie om hun taak uit te kunnen voeren, zal er energie naar andere systemen gaan. (the selfish brain theorie) Dit is uit zelf behoud van de hersenen. Als het brein niet goed functioneert, functioneert de persoon niet. Het brein zal de overige lichamelijke taken niet goed aansturen. Er is 1 uitzondering. Bij (acuut) gevaar, bijv.:  je bent in levensgevaar omdat iemand voor je een mes trekt. In zo’n voorval is het noodzakelijk dat de meeste energie naar je spieren gaat om te kunnen vluchten of vechten. Bij een te kort aan glucose (energie) voor de spieren op zo’n moment, kun je niet vechten of vluchten en ga je eraan. Het brein kan dan ook niet verder leven. Dit is een overlevingsmechanisme.
In de huidige maatschappij waar we veelvuldig worden blootgesteld aan hoge stress, is het voor het brein een constante toestand van gevaar. Er zal dus altijd alertheid nodig zijn (het brein moet de systemen adequaat en snel aanzetten) en energie naar het brein gaan. Maar tegelijkertijd is er energie nodig binnen de spieren omdat het brein gevaar ervaart en dus moet reageren met vluchten of vechten. Beide systemen schreeuwen dan om glucose. Er ontstaat zo een behoefte aan snelle energie in de vorm van suikers. Dit kan een verklaring zijn waarom mensen met chronische stress proberen hun stress weg te eten. Stress beïnvloed dus je gezonde lifestyle. Hierdoor wordt je langzaam moe en futloos, je neurotransmitters dalen met alle gevolgen van dien: minder stress bestendig, minder daadkracht, minder concentratie, vergeetachtig, agressiever ect.. Langzaam is het alsof dominosteen na dominosteen omvalt. Je krijgt onverklaarbare pijnklachten, je darmen functioneren minder (spastische darm syndroom) Je immuunsysteem krijgt het zwaarder, je bent vaker ziek……….etc.
Begrip van alle aspecten van het brein is dus van groot belang om problemen blijvend op te lossen. Als je niet het totale plaatje snapt, maar alleen een symptoom behandelt, zal er weinig blijvend oplossen. Supplemention heeft goede kennis van al deze systemen en zal middels een gedegen onderzoekstrategie het probleem in kaart brengen. Uitleg aan de patiënt/cliënt is hierin heel belangrijk. Als je als patiënt inzicht krijgt en snapt wat er aan de hand is en hoe jezelf positieve invloed hebt op deze systemen, is het veel makkelijker niet in herhaling te vervallen dan als je die inzichten niet hebt. Om gemotiveerd een herstel proces vol te kunnen houden is het ook van groot belang deze inzichten te hebben. Door het te snappen ben je bezig met bewust wording, 1 van de 4 functies van het brein.