SuppleMention.nl

Click here to edit subtitle

Coaching

Coaching kan in de breedste zin van het woord, dus in verschillende vormen. Op psychologisch gebied is slechts één aspect. Wij vinden het erg belangrijk dat begrepen wordt hoe bepaalde biochemische processen in het lichaam werken. Maar ook hoe ze kunnen ontsporen waardoor een scala aan klachten kunnen ontstaan. Pas als je weet hoe bepaalde klachten zijn ontstaan, kan je jezelf er in de toekomst tegen wapenen. Je leert het tijdig herkennen van symptomen, niet alleen op fysiek, maar ook op gedragsgebied. Door snellere signalering zijn we instaat om eerder weer op het juiste pad te komen waardoor je een hoop ellende bespaard blijft. Uitleg is dus essentieel in onze ogen!

Daarnaast kan coaching nodig zijn om je door een bepaald proces heen te trekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lifestyleverandering of het volhouden van een sportprogramma.