SuppleMention.nl

Click here to edit subtitle

Burnout, chronisch moe, overspannen

Burnout wordt gezien als een psychisch iets. Dat is het echter NIET! Het is een chemisch probleem. De meeste instanties (psycholoog, mentaal coach, meditatie e.d.) pakken het probleem aan op psychisch niveau, maar dat is slechts een klein deel van het probleem. De aanpak faalt dus vaak of werkt te gering. Dit omdat de interne biochemie, die ernstig verstoord is bij burnout klachten, niet wordt aangepakt.

Hoe zit dat dan met die biochemische verstoring zal je je afvragen. Dit heeft te maken met de bijnieren. In deze bijnieren worden tijdens stress hormonen geproduceerd. De bekendste is adrenaline. Adrenaline, ook wel het “fight or flight” hormoon genoemd, heeft een belangrijke functie tijdens stress. Het zorgt voor een verhoging van de bloeddruk, de hartslag, de bloedsuikerspiegel. Zaken die nodig zijn voor actie. Echter dient na deze actie een ontlading plaats te vinden zodat het lichaam kan herstellen.

Door de stress in de huidige maatschappij is dit vaak niet het geval. We praten hierbij niet alleen over chemische psychische stress (werkdruk, presteren, gezin, perfectionisme etc.) maar ook chemisch stress (toxines in onze voeding, luchtverontreiniging etc.) en fysieke stress. (te veel sporten, zwaar werk etc.) Er zal dus een continue productie van stresshormonen (adrenaline, cortisol) plaats vinden die uiteindelijk tot uitputting van de neurotransmitters zorgt. Met name GABA, Serotonine en Dopamine worden uitgeput. Dit is de biochemische kant van burnout. Dit is een fysiologisch proces binnen de stress-as (HPA-as). Als je de interne biochemie niet herstelt, zal een psychologisch gerichte aanpak niet werken of veel te lang duren. Middels testen kunnen we bij Supplemention dit biochemisch proces in beeld brengen en met de juiste supplementen en voedings-lifestyle aanpassingen het proces keren zodat je weer fit en vitaal in het leven kunt staan.

Tevens is het het vermelden waard dat een verstoring van deze biochemie consequenties heeft voor allerlei systemen in het lichaam waaronder het immuunsysteem, de bloeddruk, de spijsvertering en de slaapkwaliteit. Kort samengevat levert het een scala aan klachten op: vermoeidheid, angstig, stemmingswisselingen, hoofdpijn, machteloosheid, rugpijn, slaapproblemen en neerslachtigheid of te wel burnout klachten.